معنی و ترجمه کلمه عضلانى به انگلیسی عضلانى یعنی چه

عضلانى

muscular
sarcous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها