معنی و ترجمه کلمه عضله اى که منقبض شود به انگلیسی عضله اى که منقبض شود یعنی چه

عضله اى که منقبض شود

depressor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها