معنی و ترجمه کلمه عضله دور کننده به انگلیسی عضله دور کننده یعنی چه

عضله دور کننده

abductor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها