معنی و ترجمه کلمه عضله قلب به انگلیسی عضله قلب یعنی چه

عضله قلب

myocardium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها