معنی و ترجمه کلمه عضله مستعرضه به انگلیسی عضله مستعرضه یعنی چه

عضله مستعرضه

transverse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها