معنی و ترجمه کلمه عضله نگاهدارنده به انگلیسی عضله نگاهدارنده یعنی چه

عضله نگاهدارنده

retentor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها