معنی و ترجمه کلمه عضله ى منبسط به انگلیسی عضله ى منبسط یعنی چه

عضله ى منبسط

extensor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها