معنی و ترجمه کلمه عضوطبقه متوسط جامعه به انگلیسی عضوطبقه متوسط جامعه یعنی چه

عضوطبقه متوسط جامعه

bourgeois

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها