معنی و ترجمه کلمه عضوهیئت قانون گذارى یک شهر به انگلیسی عضوهیئت قانون گذارى یک شهر یعنی چه

عضوهیئت قانون گذارى یک شهر

alderman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها