معنی و ترجمه کلمه عضوى که در احشاء واقع شده است به انگلیسی عضوى که در احشاء واقع شده است یعنی چه

عضوى که در احشاء واقع شده است

viscus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها