معنی و ترجمه کلمه عضویت دادن به انگلیسی عضویت دادن یعنی چه

عضویت دادن

enrol
enroll

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها