معنی و ترجمه کلمه عضو اتحادیه صنفى به انگلیسی عضو اتحادیه صنفى یعنی چه

عضو اتحادیه صنفى

trade unionist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها