معنی و ترجمه کلمه عضو انجمن شهر به انگلیسی عضو انجمن شهر یعنی چه

عضو انجمن شهر

alderman
bailie

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها