معنی و ترجمه کلمه عضو بدن به انگلیسی عضو بدن یعنی چه

عضو بدن

limb
organon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها