معنی و ترجمه کلمه عضو تازه حزب به انگلیسی عضو تازه حزب یعنی چه

عضو تازه حزب

proselyte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها