معنی و ترجمه کلمه عضو تناسلى نر در نهانزادان به انگلیسی عضو تناسلى نر در نهانزادان یعنی چه

عضو تناسلى نر در نهانزادان

antheridium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها