معنی و ترجمه کلمه عضو جوش خورده به انگلیسی عضو جوش خورده یعنی چه

عضو جوش خورده

symphsis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها