معنی و ترجمه کلمه عضو حزب سوسیال دمکرات روسیه به انگلیسی عضو حزب سوسیال دمکرات روسیه یعنی چه

عضو حزب سوسیال دمکرات روسیه

menshevik

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها