معنی و ترجمه کلمه عضو حزب محافظه کار انگلیس به انگلیسی عضو حزب محافظه کار انگلیس یعنی چه

عضو حزب محافظه کار انگلیس

tory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها