معنی و ترجمه کلمه عضو حزب ویگ در انگلیس قدیم به انگلیسی عضو حزب ویگ در انگلیس قدیم یعنی چه

عضو حزب ویگ در انگلیس قدیم

whig

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها