معنی و ترجمه کلمه عضو حسى که توسط محرک خارجى تحریک مى شود به انگلیسی عضو حسى که توسط محرک خارجى تحریک مى شود یعنی چه

عضو حسى که توسط محرک خارجى تحریک مى شود

exteroceptor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها