معنی و ترجمه کلمه عضو حسى به انگلیسی عضو حسى یعنی چه

عضو حسى

sensorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها