معنی و ترجمه کلمه عضو دسته اى در کلیسا به انگلیسی عضو دسته اى در کلیسا یعنی چه

عضو دسته اى در کلیسا

capitulary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها