معنی و ترجمه کلمه عضو دسته یا حزب طرفدار حکومت عده معدود به انگلیسی عضو دسته یا حزب طرفدار حکومت عده معدود یعنی چه

عضو دسته یا حزب طرفدار حکومت عده معدود

oligarch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها