معنی و ترجمه کلمه عضو رابط به انگلیسی عضو رابط یعنی چه

عضو رابط

copula

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها