معنی و ترجمه کلمه عضو شناسى به انگلیسی عضو شناسى یعنی چه

عضو شناسى

organography

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها