معنی و ترجمه کلمه عضو شورا به انگلیسی عضو شورا یعنی چه

عضو شورا

councillor
councilor
regent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها