معنی و ترجمه کلمه عضو طبقه اشراف به انگلیسی عضو طبقه اشراف یعنی چه

عضو طبقه اشراف

blue blood

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها