معنی و ترجمه کلمه عضو طبقه کارگر به انگلیسی عضو طبقه کارگر یعنی چه

عضو طبقه کارگر

proletarian

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها