معنی و ترجمه کلمه عضو فرقه اى از راهبان مرتاض اهل سکوت به انگلیسی عضو فرقه اى از راهبان مرتاض اهل سکوت یعنی چه

عضو فرقه اى از راهبان مرتاض اهل سکوت

trappist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها