معنی و ترجمه کلمه عضو فرقه مذهبى به نام انجمن عیسى که به وسیله لایولا تاسیس شد به انگلیسی عضو فرقه مذهبى به نام انجمن عیسى که به وسیله لایولا تاسیس شد یعنی چه

عضو فرقه مذهبى به نام انجمن عیسى که به وسیله لایولا تاسیس شد

jesuit

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها