معنی و ترجمه کلمه عضو مادگى به انگلیسی عضو مادگى یعنی چه

عضو مادگى

oogonium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها