معنی و ترجمه کلمه عضو مجلس قانونگذارى به انگلیسی عضو مجلس قانونگذارى یعنی چه

عضو مجلس قانونگذارى

assemblyman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها