معنی و ترجمه کلمه عضو مجوف و توخالى به انگلیسی عضو مجوف و توخالى یعنی چه

عضو مجوف و توخالى

hollow organ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها