معنی و ترجمه کلمه عضو مولد تخم یا هاگ به انگلیسی عضو مولد تخم یا هاگ یعنی چه

عضو مولد تخم یا هاگ

fruiting body

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها