معنی و ترجمه کلمه عضو نوارى شکل به انگلیسی عضو نوارى شکل یعنی چه

عضو نوارى شکل

habenula

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها