معنی و ترجمه کلمه عضو هیئت قانونگذارى به انگلیسی عضو هیئت قانونگذارى یعنی چه

عضو هیئت قانونگذارى

backbencher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها