معنی و ترجمه کلمه عضو هیئت منصفه به انگلیسی عضو هیئت منصفه یعنی چه

عضو هیئت منصفه

juror

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها