معنی و ترجمه کلمه عضو پیوسته به انگلیسی عضو پیوسته یعنی چه

عضو پیوسته

associate
symphsis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها