معنی و ترجمه کلمه عضو کلیساى قدم سوریه و عراق به انگلیسی عضو کلیساى قدم سوریه و عراق یعنی چه

عضو کلیساى قدم سوریه و عراق

jacobite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها