معنی و ترجمه کلمه عضو کنگره یا مجلس قانون گذارى آمریکا به انگلیسی عضو کنگره یا مجلس قانون گذارى آمریکا یعنی چه

عضو کنگره یا مجلس قانون گذارى آمریکا

congressman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها