معنی و ترجمه کلمه عضو یا اندام قیفى شکل به انگلیسی عضو یا اندام قیفى شکل یعنی چه

عضو یا اندام قیفى شکل

funnel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها