معنی و ترجمه کلمه عطرگیرى به وسیله ى روغن هاى جاذب به انگلیسی عطرگیرى به وسیله ى روغن هاى جاذب یعنی چه

عطرگیرى به وسیله ى روغن هاى جاذب

enfleurage

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها