معنی و ترجمه کلمه عطر زدن به انگلیسی عطر زدن یعنی چه

عطر زدن

aromatize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها