معنی و ترجمه کلمه عطر سازى به انگلیسی عطر سازى یعنی چه

عطر سازى

aromatization
perfumery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها