معنی و ترجمه کلمه عطر به انگلیسی عطر یعنی چه

عطر

ambrosia
fragrance
odor
odour
perfume
redolence
scent
smell

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها