معنی و ترجمه کلمه عظمت حجم به انگلیسی عظمت حجم یعنی چه

عظمت حجم

magnitude


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها