معنی و ترجمه کلمه عظم لوزه ى حلقى به انگلیسی عظم لوزه ى حلقى یعنی چه

عظم لوزه ى حلقى

adenoid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها