معنی و ترجمه کلمه عظیم الجثگى به انگلیسی عظیم الجثگى یعنی چه

عظیم الجثگى

titanism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها