معنی و ترجمه کلمه عظیم به انگلیسی عظیم یعنی چه

عظیم

astronomic
astronomical
august
enormous
glorious
great
massive
slashing
stour
terrific
tremendous
vast
walloping
whopper

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها